fbpx

Blogi

Montessori pedagoogika – mis see on?

Mis see on?

Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis on üha rohkem populaarsust kogumas ka Eestis. See on pedagoogiline kasvatussüsteem, mis põhineb lapse loomulikul arengul ja teadmistejanul. Pedagoogika autoriks oli Itaalia arst, psühholoog ja pedagoog Maria Montessori, kes kirjutas ka raamatu oma kasvatus- ja õpetusmeetodist. Tema loodud kasvatussüsteemi propageeriti Itaalias, kuid pärast Montessori ja Mussolini lahkhelisid see kasvatussüsteem koolides mõneks ajaks kaotati. Tänapäevaks on Montessori pedagoogika üheks laiaulatuslikumaks maailmas.


Kuidas Montessori kasvatusmeetod erineb tavapärasest?

Montessori kasvatusstiil aitab kaasa laste iseõppimisele, enesekasvatusele ning enesearendamisele. Lapse kasvamisel ei võeta õppimist eesmärgina, see toimib iseenesest, kui soodsad tingimused selleks on loodud. Ettevalmistatud keskkond, kus kõige edukamalt laps õpib, vastab tema sotsiaalsetele, intellektuaalsetele, füüsilistele kui ka psühhilistele vajadustele. Lapsi abistatakse vaid tegevuste organiseerimisel, toetamaks neid individuaalsete teede leidmisel. See aga ei tähenda, et lapsed võivad teha, mida iganes tahavad, vaid pigem seda, et lastele loodud kasvukeskkond vastab arenguvajadustele ning neil on vabadus iseseisvalt tegutseda. Väga tähtis on, et lastele lähenetakse individuaalselt, sest siis saab ka laps areneda täpselt selles suunas, kuhu ta ise tahab. Kõige tähtsamaks on Montessori liikumise juures austus laste vastu, see kehtib nii vanemate kui ka õpetajate puhul. Laste eest ei tohiks kõike ära teha, vaid tuleb aidata neil seda ise teha.


Montessori pedagoogika põhimõtted

Maria Montessori kirjutas ka kaheksa printsiipi, mis on tuletatud laste jälgimisest ning on tema õpetamisele lähenemise alus. Neid seisukohti toetavad ka paljud psühholoogia- ja pedagoogikaalased uuringud.

1. Liikumine ja teadmiste kogumine on tihedalt läbi põimunud ning liikumine võib soodustada mõtlemist ja õppimist;

2. Vaba valik, kui inimesed tunnevad, et kontrollivad oma elu, on nende õppimisvõime ja enesetunne paremad.

3. Inimesed õpivad paremini, kui nad on õpitavast huvitatud;

4. Tasude sidumine õppimisega mõjutab negatiivselt motivatsiooni tegelda sama asjaga siis, kui tasu enam ei anta;

5. Koostöö korraldamine soodustab õppimist;

6. Õppimine, mis on seotud tähtsa kontekstiga, on sageli parem kui õppimine abstraktses kontekstis;

7. Teatavad täiskasvanutega suhtlemise vormid on seotud laste paremate õpitulemustega;

8. Lastele on keskkonna korrastatus kasulik.

Adensen ja Montessori pedagoogika

Ka Adensen lähtub suuresti oma tegevuses Montessori pedagoogikast. Pealtnäha võib sellest küll raske aru saada, kuid ka meie pooldame laste iseseisvat arengut. Ka seetõttu on Smart Kid mööblikomplekti juures tahvel ning kirjutuslauda saab reguleerida, et ka väiksemad lapsed saaksid laua taga joonistada ja mängida vastavalt oma soovile. Pakkudes pikaajalist lahendust, mis sobitub laste erinevate vanuste ja vajadustega, leiame, et see tekitab piisavalt soodsad kasvutingimused, mis aitavad lapsel paremini maailmast aru saada – sealjuures on tähtsal kohal ka mööbli materjalide kvaliteet, funktsionaalsus ning looduslähedus.

Smart-kid-laud-madala-tahvel

adensen puidust konstruktorid

Meie toodetavad mänguasjad sobituvad Montessori õpetustega kokku, aitavad lastel arendada motoorikat ning juppidest kokku ja värvida midagi oma kätega mänguasi, millega saavad ka edaspidi mängida. Pealtnäha lihtne värvimine aitab arendada ka laste  loovust. Need mänguasjad on valmistatud tootmisjääkidest, mis enamikel juhtudel oleks mõeldud utiliseerimiseks.

Vaata lähemalt Adenseni konstruktorite kohta: https://adensen.ee/puidust-konstruktorid/

Täpsemalt saab Montessori pedagoogikast uurida: www.montessorieesti.ee